top of page

Kurs maturalny z angielskiego

Lekcje według wytycznych CKE 👉 Efektywna powtórka przed maturą!

 

Zapis się na kurs maturalny online z angielskiego na poziomie:

 • podstawowym (pisemny i ustny)

 • rozszerzonym

Kursanci oprócz poszerzania wiedzy językowej poznają skuteczne techniki na poprawne rozwiązanie egzaminu. Nasi nauczyciele  wiedzą, gdzie znajdują się "haczyki" na egzaminie i przedstawiają na nie sposób.

Do wyboru mamy kursy w trybie indywidualnym i grupowym. Przy czym warunkiem na uruchomienie kursu grupowego są trzy osoby w grupie. Godziny lekcji są bardzo elastyczne, ustalane pod kalendarz kursantów. W trakcie kursu są realizowane próbne matury, po których wyniki są szczegółowo omawiane. Nasze lekcje pomogą uczniom nadrobić zaległości, poradzić sobie ze stresem egzaminacyjnym oraz nabrać odpowiedniego podejścia do pracy z arkuszem maturalnym.

Co zyskasz wybierając kurs maturalny?

 • Poznasz sprawdzone triki egzaminacyjne dla zadań otwartych i zamkniętych.

 • Nadrobisz zaległości i uporządkujesz wiedzę.

 • Dowiesz się o praktycznych technikach na zadania egzaminacyjne, które pomogą Ci zdać maturę.

 • Poradzisz sobie ze stresem.

Jakie zagadnienia między innymi przerobimy na kursie?

 • Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous;

 • Past Simple, Past Continuous, Past Perfect;

 • Future Simple, Future Continuous, Future Simple in the Past

 • Past Perfect Continuous;

 • Future Perfect, Future Perfect Continuous, Future Perfect in the Past.

 • Zdania rozkazujące.

 • Zdania z podmiotami „it” i „there”.

 • Question Tags.

 • Zdania z dwoma dopełnieniami.

 • Strona bierna w czasach:

 • Present Simple, Present Perfect;

 • Past Simple, Past Perfect;

 • Future Simple.

 • Present Continuous;

 • Past Continuous.

 • Pytania pośrednie.

 • Mowa zależna.

 • Zdania złożone podmiotowe.

 • Zwroty z: I wish, I’d rather, I’d prefer, you’d better, it’s high time, if only, I’d sooner, suppose, supposing.

 • Konstrukcje: have sth done, get sth done, have sb to do sth, get sb to do sth.

 • Zdania wykrzyknikowe.

 • Inwersja stylistyczna.

 • Czasowniki, w tym phrasal verbs.

 • Rzeczowniki, w tym forma dzierżawcza.

 • Przedimki: nieokreślony, określony i zerowy.

 • Przymiotniki, w tym stopniowanie regularne i nieregularne.

 • Przysłówki, w tym stopniowanie regularne i nieregularne.

 • Zaimki: osobowy, dzierżawczy, zwrotny i emfatyczny, wskazujący, pytający, względny, wzajemny, nieokreślony, bezosobowy.

 • Liczebniki: główne i porządkowe.

 • Przyimki: określające miejsce, kierunek, odległość, czas, a także przyimki przyczyny, sposobu oraz przyimki po niektórych czasownikach i przymiotnikach.

 • Spójniki

94078653_246974693374829_319614981654341

DANE FIRMY

GODZINY OTWARCIA

TO TEŻ MOŻE CI SIĘ PRZYDAĆ

HIPERkursy Paulina Łaskowska

pn-pt  8:30 - 17:00

ul. Aleksandry Gabrysiak 42/26

Gdańsk, 80-175

NIP: 9571119549

REGON: 384659997

sob 9:00-12:00

Płatności należy kierować na konto HIPERkursy Paulina Łaskowska podając w tytule język zapisu
Numer rachunku: 75 1140 2004 0000 3902 7931 9190

blackberry-messenger.png
bottom of page